Շինհրապարակներում օդի աղտոտվածության մակարդակը հսկվելու է հատուկ սարքերով

Շինհրապարակներում օդի աղտոտվածության մակարդակը հսկվելու է հատուկ սարքերով